Halda

Halda supportsida

Välkommen till Haldas tillfälliga supportsida. Våra nya sidor är ännu under arbete men ska publiceras genast när de blir färdiga.

Vi vill erbjuda dig bästa supporten i branschen.

Halda Support tel 021 - 15 66 50 eller e-post kundsupport (at) halda.se

Här har vi de mest använda supportuppgifterna:

REDOVISNINGSCENTRALEN

Vad gör jag om bilen är trasig eller jag är på semester?
Om bilen inte är i trafik / tömmer in på mer än 7 dagar måste man anmäla detta annars kommer
Transportstyrelsen att ifrågasätta trafiktillståndet.
Halda Redovisningscentral kommer sända ett meddelande till registrerad e-postadress om bilen inte tömt in data på 5 dagar.
Besked lämnas till Haldas kundsupport, det går inte att "efterdatera" ett besked. utan detta räknas från den dagen det lämnas.
Besked kan lämnas HÄR

Hur ansluter jag mig till Halda Redovisningscentral
Det gör du enklast genom att besöka en installatör vid din årliga taxameterbesiktning. Vid besiktningen kan installatören ansluta din taxameter till Halda Redovisningscentral via Haldas webbtjänst. Efter att bilen upplagts i redovisningscentralen kommer du att få till din angivna e-post ett avtal för driften av tjänsten redovisningscentral som du bör acceptera. Efter att du accepterat avtalet är allt gjort och du kan fortsätta din taxiverksamhet. Redovisningscentralen kommer att enligt lag rapportera in dina körpass rapporter varje vecka.

Vad gör jag om jag avslutar min verksamhet?

Om verksamhet avslutas ska du säga upp ditt avtal hos Redovisningscentralen. Det gör du enklast genom att kontakta Halda support (se kontaktuppgifter ovan)

ÖVRIGT

Här kan Halda supportprogram hämtas.

Mallen för nya taxor kan hämtas här men det går även bra att skicka in din prisinformation till oss. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter.