Halda

30.07.2016 / Halda

C30 - bara en taxameter och tömning


Halda och C30

Nu har Halda lanserat en C30 produkt som är riktad till bilar som inte behöver en betalterminal. Produkten har taxametertömning och Åkarnet, helt enkelt ett taxametersystem för dig som vill komma igång fort. Mera information om produkten och priser får du från våra återförsäljare samt under fliken "system" här på hemsidan.