Halda

Framtiden är nu - se hur våra produkter kan hjälpa Ditt företag!

Halda M2 

Den nya Halda M2 taxameter ska snart ut på marknaden. Med pekskärm, GPS och 4G är detta den mest avancerade taxametern på marknaden.  

M2 är kommer att ersätta de populära M1 och C30 taxametrarna. Med GPS och eget modem (4G) kommer taxametern att kunna hantera mängder av olika tariffer. Uppdatering av tariff sker med vårt tariffverktyg på internet och de nya priserna kan i realtid uppdateras i bilen via luft. 

Halda M2

M2 är den nya taxameter från Semel Group och går i Skandinavien under namnet Halda M2.

Med Halda Tariffeditor kan du själv ändra på dina tariffer och skicka dem till din bil eller dina bilar via luft. Tarifferna kan ändras genast eller vid en bestämd tidpunkt, det bestämmer du själv.
Om du inte kör så mycket med traditionella tariffer så kan du även mata in fastpris, tillägg, kundnummer etc. Från Halda Contact trafikledning kan du skicka bokning till bilen med pris och då resan är slut trycker du bara taxametern till kassaläge och om det ska faktureras så finns alla uppgifter med och du kan ta nästa körning.

M2 är den taxametern du villa för att kunna utnyttja det mesta som har med persontransporter att göra. Du kan se var din bil kört och i vilket läge taxametern har varit. Hur mycket fordonet har kört in och hur mycket var och en av dina förare har kört.
Då ekonomin inom taxi är hårt utsatt för konkurrens så behöver du varje lilla detalj för att kunna vara före dina konkurrenter. 

Halda M2 kan hyras eller köpas. I hyresvarianten inkluderas ett komplett serviceavtal där du garanteras en driftsäkerhet genom gratis byte av de delar av systemet som behöver bytas. 

Halda M2 - din nästa taxameter.

Halda M2 Touch taxameter