Halda

Framtiden är nu - se hur våra produkter kan hjälpa Ditt företag!

Halda Redovisningscentral

Från och med första maj 2017 bör alla fordon som gör sin taxameterbesiktning kopplas till en redovisningscentral. 

Om du har en Halda M1 eller Semel C30 taxameter kommer din installatör att göra detta i samband med taxameterbesiktningen.

1. Din taxameterinstallatör registrerar dina uppgifter i Haldas webtjänst i samband med taxameterbesiktning.
2. Du kommer att e-post från Halda som du ska bekräfta enligt anvisning.
3. Efter att du bekräftat avtalet så är allt klart.

Du som åkare ska då teckna avtal med Halda Redovisningscentral. Allt detta kommer att ske elektroniskt. Då du sagt till din taxameter installatör att du vill gå med i Haldas redovisningscentral så fyller installatören dina taxameteruppgifter och fordonsuppgifter till Haldas webtjänst.

Då detta är gjort kommer du att få e-post från Halda där du bör bekräfta det avtal som du ingår med Halda Redovisningscentral. Efter ett accepterat avtal kommer Halda att fakturera dig 89kr/mån (exkl. MOMS) för tjänsten.

Mera om redovisningscentraler hittar du på Transportstyrelsens hemsida här.
Halda AB:s allmänna avtalsvillkor hittar du här.

Besked till Redovisningscentral kan du lämna här.